Jdi na obsah Jdi na menu
 


 červen 2010

 
Putování po Tajemných místech kraje Pod Pálavou
Přijměte pozvání na cestu po tajemných místech kraje pod Pálavou, kterou pro vás zorganizovalo Občanské sdružení Adonis, Lodní doprava Břeclav a Tajemné sklepení Mikulov. Akce se koná v rámci prezentace a křtu dvojjazyčné knihy „Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu“, která vznikla v rámci projektu EU. Putování zahájíme v sobotu v 9,30 hod. v Tajemném sklepení Mikulov (ul. Alfonse Muchy č.297), kde si můžete prohlédnout postavy z pověstí Mikulovska a Pálavy. V 10,35 hod. bude připraven autobus a vydáme se po tajemných místech. Průvodkyní vám bude čarodějnice, která v průběhu cesty bude vyprávět příběhy z knihy pověstí. V Dolních Věstonicích pokřtíme knihu vodou z Dyje, poté nasedneme na vyhlídkovou loď a poplujeme po Novomlýnské nádrži. Možná zahlédneme vodníka či Kožešničky, možná i Ohnivého mužíka. Návrat do Mikulova se přepokládá v 12,30 hod., ale nevíme, zda nás nějaký duch na cestě nezdrží.
Akce je určena pro širokou veřejnost, především pro rodiny s dětmi.  Vzhledem k omezené kapacitě autobusu si včas rezervujte místo v TIC Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, tel.: 519 510 855, e-mail: tic @mikulov.cz
Za všechny bytosti se na vás těší čarodějnice Brulanda a čert Lojza
-is-
 
Mgr. Ilona Salajková
1. května 43
69201 Mikulov
mob. 605838801
 
 
duben 2010
 
Za tajemstvím pověstí
 
Ve čtvrtek 15. dubna v 10,00 hod. se v MZM Museumszentru Mistelbach konal křest dvojjazyčné knihy Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertlu. Kniha vznikla díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj a spolupráci Občanského sdružení Adonis a Muzeumszentra Mistelbach. Publikace je sestavena z 25 českých a 15 rakouských pověstí. Ilustrace hodonínského výtvarníka Jiřího Hiršla jsou velmi působivé. Kniha obsahuje Mapu tajemných míst, která ukazuje, kde se uvedené pověsti udály, nebo kde se vyprávějí. Na partnerských místech (Tajemné sklepení Mikulov, na lodích Pálava a Věstonická Venuše Lodní dopravy Břeclav, v Jeskyních Na Turoldu, v Muzeu v Mistelbach a v kavárně 7schläfer ve Falkensteinu) mohou děti získat razítko, a pak si v Turistické informační kanceláři v Mikulově vyzvednout malý dárek. „Snažíme se tak propojit tradiční vyprávění předků s poznáním zajímavých turistických cílu v České republice a Rakousku“, řekla Ilona Salajková, autorka publikace.
Ukázky z knihy přečetli žáci z rakouské základní školy v Drasenhofenu, kterou navštěvují nejen rakouské, ale i české děti. „Myslím, že nikdo nepoznal, ze které země pochází.“ řekla Salajková. Další částí programu bylo vystoupení dětské folklorní skupina Palavánek. Společně s cimbálovou muzikou Kolík ze Zuš Mikulov předvedli Pověst o Tatarské princezně, která je v knize také zpracována.
Této akce se zúčastnilo asi 120 lidí z Česka i Rakouska, žáci ze Základní školy z Drasenhofenu a studenti z Pedagogického institutu z Mistelbachu. I občerstvení jsme volili v duchu projektu - podávalo se české a rakouské víno, rakouský chléb s pomazánkou a české koláče.
 
Křest byl spojen s vernisáží interaktivní výstavy nadpřirozených bytostí z pověstí Pálavy a Weinviertelu nazvanou „Cesta za tajemstvím pověstí“ autorky Ilony Salajkové. Nejen děti, ale i dospělí si zde mohou po ndobu konání výstavy vyzkoušet kostýmy princezny i ďábla, ukázat odvahu při „vaření“ v čarodějnické kuchyni, přitáhnout pavouka, chytit netopýra či vyzkoušet odvahu při lovení různorodé havěti.   
Součástí výstavy jsou fotografie Antonína Salajky a podívat se můžete také pod pokličku práce ilustrátora Jiří Hiršla. Mikulovská výtvarnice Zdena Měřičková pro tuto výstavu zapůjčila své objekty tzv. naplaveniny, dřevo opracované řekou Dyjí a dotvořené pastelem.  
V Museumszentru v Mistelbachu bude tato výstava do 5. května, vstup je zdarma.
 
V Mikulově se bude podobná akce konat začátkem června, ale kniha je již k dispozici v MZM Museumszentru Mistelbach a v TIC Mikulov. Pro školy a instituce plánujeme distribuci publikací zdarma. Věříme, že se vám pověsti i ilustrace budou líbit.
 
(is)
 
 březen 2010
Dvojjazyčná kniha Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu je již v tiskárně, nyní připravujeme vernisáž postav z pověstí v Muzeu v Mistelbachu a křest publikace. Ukázky z pověstí přečtou žáci rakouské základní školy z Drasenhofenu, kterou ve velké míře navštěvují žáci z ČR. Dále zde bude možné shlédnout vystoupení folklorní skupiny Palavánek, která představí pověst O tatarské princezně.
Kdy: 15. dubna 2010 v 10 hod. v
Kde: MZM Museumszentrum Mistelbach
¨Těšíme se na všechny příznivce tajemna a pověstí.
 

 prosinec 2009
Tajemné pověsti dostávají konkrétní podobu
 
Před časem jsme vás informovali o projektu Pověsti kraje pod Pálavou a Weiviertelu. Cílem projektu je vydání dvojjazyčné publikace, která spojí české a rakouské vyprávění předků.
Z velkého množství pověstí popisujících tajemné události v obcích pod Pálavou a v sousední rakouské oblasti Weinviertel jsme vybrali 16 pověstí českých a 11 rakouských. Několik dalších pověstí spojuje řeka Dyje a bytosti u ní žijící. Můžete se těšit na démonické čerty, čarodějnice, vodníky, skřítky, ale také se dozvíte, kde jsou ukryté poklady a jak se k nim dostat. Naleznete zde pověst o tom, kde se v našem kraji vzala vinná réva a jak byla objevena v Rakousku.
Prozradíme vám, jaké hrůzné události se staly na Děvičkách, Sirotčím hrádku i na Turoldě, kam vedou temné chodby z hradu Falkenstein a co se stalo u mostu v Asparnu, kdo může vysvobodit princeznu zakletou v draka žijícího na Svatém kopečku v Mikulově nebo jak si poradit s duchy a podhoděncem.
Výtvarník Jiří Hiršl pracuje na poutavých ilustracích a texty pověstí se připravují k překladu. Děti pak mohou získat v partnerských subjektech v obou zemích motivační razítko, takže knížka nebude jen ke čtení, ale stane se tak i malým průvodcem po stopách tajemna.
Současně se vznikem knihy připravujeme interaktivní výstavu postav vyskytujících se v pověstech v Muzeumszentru v Mistelbachu (květen 2010) a již tradiční výstavu Tajemné sklepení v prostorách mikulovského zámku (červen – září 2010).
Chtěli bychom poděkovat lidem, kteří se ochotně zapojili a poskytli nám materiál či informace, pracovnicím knihovny Mikulov a archivu Břeclav se sídlem v Mikulově a také všem dárcům, kteří přispějí k úspěšné realizaci projektu.
Publikace Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weiviertelu bude k dispozici na jaře 2010.
(ado – is)
 
Bližší informace o projektu získáte u hlavní manažerky projektu Mgr. Ilony Salajkové, 
ZO ČSOP ADONIS, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, tel.: 605 838 801, e-mail: info@adonis-mikulov.cz, povestipalavy@seznam.cz
 
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
 
Die Bürgervereinigung ADONIS und das MZM Museumszentrum Mistelbach

 

laden Sie herzlich zur interaktiven Ausstellung ein:

Der Weg zum Geheimnis der Sagen“

Autorin Ilona Salajkova mit Fotos von Antonin Salajka

und zur Präsentation des zweisprachigen Buches:

„Geheimnisvolle Sagen um die Pollauer Berge und aus dem Weinviertel“

Die Vernissage und die Buchtaufe finden

am Donnerstag, 15. April 2010 um 10 Uhr

im MZM Museumszentrum Mistelbach statt.

Programm:

 

 

 

Begrüßung durch Mag. Dagmar Kunert, Geschäftsführerin MZM Museumszentrum Mistelbach

Buchtaufe

Lesung aus dem Buch

Grußworte der Ehrengäste und Partner

Lesung aus dem Buch

Auftritt der Folkloregruppe Palavánek - Die Sage von der Tatarenprinzessin

Lesung aus dem Buch

Eröff nung der Ausstellung

 Ausstellungsdauer: 15. 04. – 05. 05. 2010.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizováno v rámci projektu Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertel. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Občanské sdružení ADONIS a MZM Museumszentrum Mistelbach

vás srdečně zvou na interaktivní výstavu

„Cesta za tajemstvím pověstí“

autorky Ilony Salajkové doplněnou fotografi emi Antonína Salajky

a prezentaci dvojjazyčné knihy

„Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu“

Vernisáž a křest knihy proběhne

ve čvrtek 15. dubna 2010 v 10.00 hodin

v Museumszentrum Mistelbach.

Program:

Úvodní slovo - ředitelka MZM Mgr. Dagmar Kunert

Křest publikace

Četba z knihy

Proslov hostů a partnerů

Četba z knihy

Vystoupení folklorní skupiny Palavánek - Pověst o tatarské princezně

Četba z knihy

Oficiální zahájení výstavy

Výstava potrvá od 15. dubna do 5. května 2010.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

prosinec 2009

 

Tajemné pověsti dostávají konkrétní podobu
 
Před časem jsme vás informovali o projektu Pověsti kraje pod Pálavou a Weiviertelu. Cílem projektu je vydání dvojjazyčné publikace, která spojí české a rakouské vyprávění předků.
Z velkého množství pověstí popisujících tajemné události v obcích pod Pálavou a v sousední rakouské oblasti Weinviertel jsme vybrali 16 pověstí českých a 11 rakouských. Několik dalších pověstí spojuje řeka Dyje a bytosti u ní žijící. Můžete se těšit na démonické čerty, čarodějnice, vodníky, skřítky, ale také se dozvíte, kde jsou ukryté poklady a jak se k nim dostat. Naleznete zde pověst o tom, kde se v našem kraji vzala vinná réva a jak byla objevena v Rakousku.
Prozradíme vám, jaké hrůzné události se staly na Děvičkách, Sirotčím hrádku i na Turoldě, kam vedou temné chodby z hradu Falkenstein a co se stalo u mostu v Asparnu, kdo může vysvobodit princeznu zakletou v draka žijícího na Svatém kopečku v Mikulově nebo jak si poradit s duchy a podhoděncem.
Výtvarník Jiří Hiršl pracuje na poutavých ilustracích a texty pověstí se připravují k překladu. Děti pak mohou získat v partnerských subjektech v obou zemích motivační razítko, takže knížka nebude jen ke čtení, ale stane se tak i malým průvodcem po stopách tajemna.
Současně se vznikem knihy připravujeme interaktivní výstavu postav vyskytujících se v pověstech v Muzeumszentru v Mistelbachu (květen 2010) a již tradiční výstavu Tajemné sklepení v prostorách mikulovského zámku (červen – září 2010).
Chtěli bychom poděkovat lidem, kteří se ochotně zapojili a poskytli nám materiál či informace, pracovnicím knihovny Mikulov a archivu Břeclav se sídlem v Mikulově a také všem dárcům, kteří přispějí k úspěšné realizaci projektu.
Publikace Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weiviertelu bude k dispozici na jaře 2010.
(ado – is)
 
Bližší informace o projektu získáte u hlavní manažerky projektu Mgr. Ilony Salajkové, 

ZO ČSOP ADONIS, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, tel.: 605 838 801,

e-mail: info@adonis-mikulov.cz, povestipalavy@seznam.cz

 
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“